Organizační struktura

Ředitel ABC o.p.s

Pavlína Dohnalová
tel: +420 723 426 275
email: xdohnalovap@seznam.cz


Správní rada

Předseda správní rady

Gabriela Š n a j d r o v á
tel: +420 607 166 847


Členové správní rady

Olga V á v r o v á
tel: +420 604 274 168
 
Ing. Mgr. Radmila B a r a n o v á


Dozorčí rada

Jana U r b á n k o v á
tel: +420 737 716 769
 
Jakub S k u l i n a
tel: +420 777 158 245
 
Ing. Roman Š n a j d r
tel: +420 603 500 602


Projektový manažer

Mgr. Mária  B o r o v s k á
tel: +420 732 389 363
 

Koordinátorka projektu podpora inkluze handicapovaných dětí a mládeže

Ing. Jarmila Špirutová
tel: +420 604 237 555