Chybová zpráva

  • Deprecated function: Optional parameter $decorators_applied declared before required parameter $app is implicitly treated as a required parameter ve funkci include_once() (řádek: 3542 v souboru /home/users/lbox_abc/html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Optional parameter $relations declared before required parameter $app is implicitly treated as a required parameter ve funkci include_once() (řádek: 3542 v souboru /home/users/lbox_abc/html/includes/bootstrap.inc).

Kurz použití fyzické restrikce u klientů s problémovým chováním

Termín konání: 21. - 22. 08. 2017 (první den od 09:30 do 16:00, druhý od 09:00 do 15:30 hod.)
Místo konání: Herna ABC o.p.s., Nábřeží SPB 455, Ostrava-Poruba, 708 00
Kurz je realizován organizátorem v rámci projektu „ABC pro rodiny s autistickými dětmi“ a je spolufinancován z dotačního programu MPSV Dotační oblasti – Podpora práce s dětmi a rodinami v oblasti SPOD.
PhDr. Hynek Jůn, Ph.D.
Kateřina Balická, DiS.

Tento dvoudenní kurz je koncipován ryze prakticky. Během kurzu frekventanti pracují ve skupinách, osvojí si základy fyzických úchopů, které poté mohou využít ve své práci při zvládání problémového chování. Dále budou účastníkům navrženy krizové scénáře pro konkrétní klienty tak, aby bylo jasné, jak příště postupovat při jejich agresivním chování. V rámci kurzu se účastníci seznámí s technikami fyzického zvládnutí agresivního klienta v sedě, ve stoje a na zemi. Dále se naučí základní sebeochranné metody při škrcení, držení klientem a kousání.
Účastníci si mohou akce nahrávat nebo fotit pro vlastní potřebu.
Kurz probíhá v učebně, kde jsou žíněnky.

Frekventanti kurzu musí mít sportovní oblečení a obuv. Kurz není určen pro pasivní pozorovatele!
1. den (9:30 – 16:00)
Nácvik fyzických úchopů.
Držení agresivního klienta vsedě. Obrana proti držení, škrcení a vyhnutí se úderu. Odtáhnutí klienta ze silnice.
2. den (9:00 – 15:30)
Nácvik fyzických úchopů.


Kontaktní osoba: Mgr. Mária Borovská; e-mail: mborovska@abc-ops.cz; mobil: 732 389 363