Ceník

Ceník ABC o.p.s. Platný od 1.9.2015

         
  Jednorazový vstup  Permanentka 10 vstupu  Permanentka  20 vstupu  Permanentka  30 vstupu 
Herna  50,00 Kč 400,00 Kč 700,00 Kč 900,00 Kč
         
Smyslová terapie  30 kč/1/2 hod 250,00 Kč  

 

Cena kroužku    
    
Cena na 1/2 pololetí : 800,-  

Cena za celý školní  rok 2015/2016 :  1500,-   

Na předplacené programy můžete uplatňovat sourozeneckou slevu 20%.